בירור יוחסין ופסולי חיתון


משרדינו מתמחה בטיפול בפסולי חיתון בירור יוחסין ומעמד אישי.  לצערינו הרב ישנם רבים רבים אשר מנועים להירשם לנישואין מחמת מעמד אישי לא ברור או מטעמי ממזרות / גיור לא מוכר / בירור יהדות לא מספק וכיוצ"ב. 

מנסיון נוכחנו לראות כי  ע"י פנייה לטוען רבני המתמחה בשאלות מורכבות מן הסוג הזה, אשר שם על שכמו את כובד המשא ומורכבות הבירור, ולעתים דווקא באופן הזה האישי יותר עם ירידה לשטח להפוך כל אבן ואבן לצד בקיאות בכל שטחי ההלכה בעניין מורכב זה ניתן לראות תוצאות ובמהירות, לעתים נאלצנו בשאלת ממזרות סבוכה כאשר משפחות שלימות ממתינות תלויות ועומדות בין שמיים לארץ בעניין קיום חתונה עתידית או ביטולה חלילה להתחקות עשרות שנים לאחור ללא ארכיון נגיש או עדים חיים ולמצוא את הפתח הנדרש להתיר לבוא בקהל, ואכן היה זה רגע של שמחה גדולה באשר דימעת העשוקים ואין להם מנחם היא אכן סוגיה קשה כואבת ומורכבת. 

ההמלצה ככלל אצבע לא לטפל בסוגיה זו בידיים לא מקצועיות אשר בגין כך אף נקבעות קביעות בשטח ואף ע"י ביה"ד שהופכות את התהליך למסובך שבעתיים. המלצתינו לאסוף כל חומר אפשרי, ולפנות לבר סמכא בעניין.  במשרדינו רואים במקרים אלו זכות גדולה ובמסירות נפש ממש עמלים יום וליל למצוא פתח היתר להביאו בפני ביה"ד עד לסוף הטוב היתר נישואין או קביעת ביה"ד להתיר בקהל.


קרא עוד