גירושין


ככלל חוק שיפוט בתי דין רבניים קובע כי נישואין וגירושין יחול במדינת ישראל על פי ההלכה ולביה"ד הרבני ישנו שיפוט יחודי בענין. מכח חוק זה למעשה כל זוג יהודי צריך להגיע לביה"ד בכדי להתיר את נישואיו, ובמקרים רבים גם זוגות שלא נישאו בצורה המסורתית מגיעים בכדי להתיר את נישואיהם.

אחד הנידונים המרכזיים ביותר שעומד במרכז הדיונים הוא ביסוס עילת גט, למעשה אם שאלתם פעם מדוע עדיפות לטוען רבני על פני עורך דין בביה"ד הרבני, תשובה מוצאת בזה מהחובה לבסס עילת גט נכונה ואמיתית, שהרי ללא עילת גט על פי ההלכה ולפי כללי ההלכה, לא תחשב בקשה לפירוק התא המשפחתי כלגיטימית ותגרור אחריה עימה ואיתה חשש ממשי להיחשב כמורד/ת הגדרה המתארת מצב שעלול להפסיד לצד המורד זכויות רבות, וכמובן שללא עילת גט לא יוכל ביה"ד לחייב את הצד השני,

בכל נושא רגיש ונפיץ ישנה מורכבות הגדרתית למי שאינו בעל עין חדה ללא ידע ונסיון, אך כאשר הדברים נוגעים לתביעת גירושין חלוקת רכוש [בפרט שלא בהסכמה] הדברים נפיצים שבעתיים, דרושה רמת מיומנות נסיון ידע רב ונתונים פרסונאליים/אישיותיים שצריך "המייצג המאושר" בכדי להדריך אתכם בבטחה אל התוצאה המיוחלת מבלי להשאיר קרקע חרוכה, שדות שרופים, ילדים שבורים ורצוצים וחור עמוק מאוד בכיס,

לא אחת במו עיני ראיתי כיצד שאיפות המייצג או נתוניו הפרסונאליים מכתיבים את "קצב האש", ולעיתים אף ירי לא מבוקר בשטח בנוי גדוש בעוברי אורח תמימים ואהובים. 

לסיכום אומר, בשונה מהלוויה [סליחה על הדמיון] שמלווים אנשים בדרכם האחרונה, במקרה גירושין מלווים אנו אנשים בדרכם החדשה,

 ללוות אנשים בדרך הזו היא זכות גדולה שעימה חובת זהירות גדולה, ולכן תמיד עיני וליבי על לקוחותיי לעשות עבורם את הטוב ביותר, לייעץ להם ולבחון איתם את החושך של היום מול האור של המחר, ומתוך שותפות מלאה אני תמיד, אבל ממש תמיד חושב שגם כשבתחבולות אנו עושים מלחמה,יש לאחריה יום שמח ומאיר,